ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
27 กันยายน 2566

ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

     กลุ่มเป้าหมาย : ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน และระบบงานสนับสนุน

     ห้องประชุม / สถานที่ :    ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1

     วันที่ :  4/10/2566    เวลา :   10.00   ถึง   16.30

     ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน :     กิรณา , วีรญา 

     เบอร์ติดต่อ :     02-5907289