ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ผู้บริโภคปลอดภัย
27 กันยายน 2566

ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

     กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริโภคปลอดภัย

     ห้องประชุม / สถานที่ :    ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1

     วันที่ :  5/10/2566    เวลา :   9.30   ถึง   14.30

     ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน :     พิชญา , พอใจ 

     เบอร์ติดต่อ :     02-5907289