ประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 22/2566
27 กรกฎาคม 2566

depositphotos_48459951-stock-photo-businessman-addressing-meeting-around-boardroom.jpg


ประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 22/2566ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกองยุทธศสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เเละระบบออนไลน์ (Zoom)